הטנק הסורי שנעצר בידי המגינים בשער דגניה. היה לאחד מסמלי הגבורה הידועים של מלחמת הקוממיות