ראשוני המתיישבים באום ג'וני, ערב המעבר לדגניה של היום. נראים החושות (משמאל) והצריף שנבנה בידי המתיישבים (מימין)