החובש יעקב חפץ בבית המרקחת, במקום שמעוי כיום המוזיאון לתולדות המושבה. שרותיו היו לשם דבר בכל העמק נ5ו9ו בערך)