אנשי חצר בנרת בראשיתה ‭909)‬ ו י‭.(‬ במרכז: הפקיד, מ. ברמן