חצר כנרת בראשיתה. נראים בית המנהל וחדר האוכל (מימין‭,(‬ השער (במרכז) ובנייני המשק (משמאל)