חצר כנרת

יעקב גולדשטיין מקומות אחדים בארץ היו לציון דרך ולסמל שבהם גובשו היסודות האידיאולוגיים והארגוניים של תנועת העבודה : בסגירה נעשה הנסיון הראשון לעבודה עצמאית של פועלים ב 908-1907 ו ובה נוסד גרעין השומר ; במרחביה נערך הניסוי של " הקואופרציה" מייסודו של פרנץ אופנהיימר , ובה נתקיימה ועידת היסוד של תנועת הפועלות . באום ג'וני נוסדה דגניה "אם הקבוצות , " ובחוות מגדל עבד בשנת 1912 יוסף טרומפלדור , במסגרת קבוצה ששאפה להקים בארץ דגם לחיים שיתופיים . אך מעל כולם בולטת חצר כנרת , ערש תנועת העבודה בארץ . כאן פעלו האבות המייסדים של התנועה ונעשו בה הנסיונות הראשונים בחקלאות מתקדמת . כאן היתה ה ' ימעבדה" שבה הועלו רעיונות והתגבשו צורות התיישבות חדשות . חצר כנרת שימשה אכסניה ל"חוות העלמות , " שבה ניתנה לנשים לראשונה הכשרה חקלאית מתקדמת . כאן פעלה קבוצת "האיכר הצעיר" שהניחה את היסוד למושב עובדים , וב"חצר" הוקמו "המשביר" וארגון ההגנה . כאן שהו , בתקופות שונות , חבורות חלוצים שהקימו קיבוצים חדשים והפריחו את עמק הירדן ובקעת כנרת . אף שהחווה אינה קיימת עוד , המיתוס של חצר כנרת חי וקיים ושיני הזמן לא יכלו לו ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל