קברים מאוחרים של חברי קבוצת כנרת במעלה בית העלמין, בדרומו (סמוך לגל הרצל‭.(‬ המצבות בולטות בסידורן ובעיצובן במתכונת אחידה, בהשוואה לתקופות קודמות