מצבות משה הס "בעל רומא וירושלים‭,"‬ מאבות הסוציאליזם העולמי ומבשר מדינת ישראל, ובני משפחתו, שנטמנו במקום ב־ 961 ו