מ\בח קברם של בורובוב ורעייתו (משמאל: קברו של נחמן סירקין)