קברי התימנים ולידם קברו של ש. יבנאלי "השליח להעלאת יהודי תימן"