‭:trrt:‬ אופייני של בית הקברות עם מצבות של אישים ידועים, חברי קבוצת כנרת: שאול אביגור ורעייתו. אחריהם מאיר ורבקה ספיר, הוריה של נעמי שמר, ואחריהם המצבות של בן ציון וחיה ישראלי ואהרון שידלובסקי