מצבת קבר רחל. האבנים על קברה של רחל שמותירים המבקרים, הן הבעה של קשר ורחשי לב למקום. צילום מ־990ו