קבר רחל בבית הקברות בכנרת

קברה של רחל הוא אחד המקומות המרכזיים והנערצים בבית הקברות בכנרת . הוא משמש מוקד עליה לרגל ומקום התרפקות על ארץ ישראל אחרת , של ימים רחוקים , שרחל ביטאה בשיריה ובאישיותה , מצבת הקבר צנועה יחסית למצבות אבות תנועת העבודה שבסמוך , והכיתוב הוא מאופק : בחלק העליון מובא השם הפרטי בלבד , ללא כל פרטים מזהים , ובחלקו התחתון שורות אחדות משיר שכתבה ( להלן . ( בסמוך למצבה , ממערבה , גומחה קטנה חצובה באבן , כעין תיבת מתכת עם מכסה , שבה מונח ספר שיריה . המבקרים נוהגים להוציא את הספר , המונח דרך קבע במקום , ולקרוא משיריה . יש הנוהגים לטמון בו פתקים עם משאלות אישיות ואחרות . יצוין שאין זו המצבה המקורית . בתמונה המצ"ב שמקורה בארכיון קבוצת כנרת נראית מצבה שטוחה רגילה , שהונחה כנראה לאחר קבורתה . אין לנו פרטים אודותיה , אך נראה שהיא הוחלפה כעבור זמן לא רב במצבה הנוכחית . היא מלמדת , לדעתנו , על הלבטים באשר לאופן עיצוב המצבה ואופיה . מעניין לציין שעל עטיפת "פנקס בית הקברות" מופיע בהידור רב רק קברה של רחל על רקע נוף הכנרת . זאת , אף שלא היתה כלל חברת קבוצת כנרת , שמטעמה פורסם הספר . קבורתה של רחל בכנרת תרמה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל