רחל על גבי גלויה ששלחה לארץ מטולוז שבצרפת, שם למדה חקלאות. ינואר 1914