"ואולי לא היו הדברים מעולם" (בין דגניה לכנרת)

בעמי הבא : גן הירק של "חוות העלמות" שבו עבדה רחל , בתצלום נדיר מ . 1913 היה בסמוך לכנרת ( נראית ברקע ) ומצפון לבית הקברות . מימין ; חנה מייזל , מייסדת חוות העלמות  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל