ספינה להובלת תיירים בבנרת. הספינה, הבנויה לפי דגם קדום, הובאה לאחרונה ממצרים