המאבק על שמירת הכנרת וחופיה

יצחקי גל ערכי טבע ונוף , היסטוריה עשירה , אתרים ומקומות קדושים ועשרה קבין של יופי חברו יחדיו , כדי להעניק לכנרת את יחודה , כמוקד משיכה למאות אלפי מבקרים . כן נודע לה תפקיד שימושי כמאגר המים הגדול ביותר בישראל , ומימיה משמשים לשתיה ולהשקייה . ברם , פגעי טבע , יד האדם וגורמים נוספים חושפים אותה לסכנות ולמפגעים רבים . השמירה על הכנרת ונופיה ועל איכות המים והחופים נעשית בידי מינהלת הכנרת , המועצות האזוריות , רשות שמורות הטבע , המשרד לאיכות הסביבה ועוד . נסקור בזאת את תחומי הפעילות העיקריים המתמקדים בהגנה על ערכי טבע ונוף , בשמירה על איכות המים , בטיפוח החופים ובבעיות ממשק ודיג . תכנון , בנייה ושימור הנוף החוק המגדיר את האסור והמותר בבנייה לחופי הכנרת מופיע ב"תכנית מתאר ארעית מס' " 13 ( תמ"א . ( 13 קוויה של תכנית זו הותוו בשנת 1975 בידי צוות ביךתחומי של מומחים . התכנית עברה דיונים מעמיקים , אושרה בידי הממשלה וקיבלה תוקף של חוק מחייב .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל