תכנית המחנה באהלו ‭;3-1 .11‬ סוכות. 1 מתקן אבנים. ‭:5‬ קבר. ‭:K77,-n,9,7,6‬ (וקדים. ‭:8‬ בור. HIT אזור השלכת פסולת.