‭.30‬ האנדרטה לזכר הנופלים בקרב בתל אל מוטילה, שנחנכה לאחרונה ‭.(1997)‬ ממזרח למושב אלמגור