‭.28‬ המוזיאון לתולדות הדיג בעין גב ומקימו, מנדל נון (משמאל)