‭.27‬ "כנסיית העוגן" בטבריה עם עוגן (שפיפון) שהונח ליד המזבח והיה בעל משמעות פולחנית