‭.19‬ התצוגה בבית המוטורים עם המשאבה (המשוחזרת‭,(‬ ששאבה מים מהירדן להשקיית השדות. היתה זו התנסות ראשונה של חקלאות שלחין בישוב היהודי ‭(1912)‬