‭.14‬ רוצר כנרת. מבט לעבר החיאן (במרכז‭,(‬ האסם (משמאל) ומה ששרד מ"בית הפקיד" (מימין)