‭.12‬ "דקל שפל צמרת" בצפון בית הקברות והרחבה שלידו