‭.8‬ קבר רחל המשוררת בבית הקברות בכנרת. אחד המבקרות קוראת מספר שיריה, המונח דרך קבע במקום