‭.7‬ "גל הרצל" באוהלו מדרום לבית הקברות, מסמל את ראשית הקשר למקום ‭909)‬ו)