‭.5‬ ממצאים פרהיסטוריים (התרבות הירמוכית) במוזיאון שער הגול ן