‭.1‬ החוף המזרחי של הכנרת באזור עין גב בצילום אוויר