שפך הירדן כיום, היוצר נוף של דלתות וביצות, ו"נוגס" בכנרת