חופים ובקעות סביב הכנרת

מנדל נון רצועת החוף המקיפה HK הכנרת צרה ברובה , ובכמה מקומות אין בה די אפילו לסלילת דרך . רק בפתחי הנחלים נדחקת הימה פנימה ומפנה מקום לבקעות הנוצרות בשפכי הנחלים . שתיים מהבקעות הן גדולות יחסית ; בקעת בית צידה ובקעת גנוסר , ואילו האחרות הן קטנות יותר . חשיבות אזור הכנרת לאורך הדורות לא נבעה רק מאפשרויות פיתוח החקלאות והדיג , אלא מהיותה אזור מעבר ופרשת דרכים ארצית ובינלאומית . רוב הנחלים ועמקיהם שימשו ומשמשים עד היום דרכי מעבר אל הרמות שבפנים הארץ . וכך היו חופי הכנרת מעין צומת , שבה נפגשו והצטלבו דרכי הנחלים המתנקזים מכל עבר כבר מימים קדומים . כחלק בלתי נפרד וחשוב של הצומת שימשה הכנרת עצמה וקווי התחבורה הימית באגם היו נוחים וקיצרו לא אחת את הדרך . בדלתה של הנחלים הוקמו רוב ישובי הכנרת שהקיפוה מכל עבר , בעיקר בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד . בקעת בית צידה ( הבטיחה ) הגדולה בבקעות הכנרת היא בקעת בית צידה , מצפון מזרח לימה . גבולותיה הטבעיים הם : 5 ק"מ מחוף הכנרת ועוד 2 ק"מ מנהר הירדן ; מצפון וממזרח תוחמים אותו מרגלות ההרים , ומדרום — שלוחת כנף המתקרבת לים . שטח הבקעה הוא 2 ו קמ"ר . ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל