הכנרת — מקור המים של ישראל

טומי ברמן הכנרת היא מקור המים של ישראל ומספקת כ 30-25 אחוזים מצריכתה השנתית . מרבית המים הזורמים לאגם מקורם בירדן ; אגן ההיקוות של הכנרת משתרע על 1 , 560 קמ"ר של פרשת המים הצפונית , הגליל העליון , רמת הגולן וחלקים מסוריה ודרום לבנון . רוב האזור מעובד בצפיפות וכולל קרקעות עם תכולה גבוהה של חומר אורגני בעמק החולה , שם נעשו עבודות ניקוז נרחבות בשנות החמישים . אגני הניקוז המערבי והמזרחי 1 , 200 ) קמ"ר ) תורמים רק כ 20 אחוזים ממי השטפונות המגיעים לכנרת . הקיבולת המרבית של האגם היא ארבעה מיליארד מ"ק . בשנות החמישים המאוחרות החלה ישראל בבניית ה"מוביל הארצי , " שנועד להוליך מים מצפון הארץ למרכזה ולדרומה . המוביל , שנחנך בחודש מאי , 1964 איפשר במשך 35 שנות קיומו לפתח וליישב שטחים נרחבים . הוא חיבר את הכנרת למקורות המים העיקריים של ישראל והאגם היה לגורם מרכזי במשק המים . כיום נשאבים מהכנרת למוביל הארצי 430-400 מיליון מ"ק מדי שנה . 100 מיליון מ"ק נוספים מסופקים לצרכנים המקומיים מסביב לכנרת , לעמק הירדן ולרמת הגולן . מרבית המים ( כ ( 60 ° / 0 עדיין מיועדים לחקלאות , אך כמויות הולכות וגדלות מופנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל