הכנרת וסביבתה

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 136-135 שנה עשרים ואחד מארס / 1999 אדר תשב"ט רשימת המשתתפים מוקי צור היסטוריון , קיבוץ עין גב ד"ר גבריאל ברקאי החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן פרופ' טומי ברמן המעבדה לחקר הכנרת , טבחה  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל