מפתח אישים

אאליא אבן סבאע , 94 אבו אברהים , 41-39 , 35 אבו ג'מעה , 86-84 , 37 אבו הלאל , מוחמד — ראה ( אל ) שיחי אלפאדל אבו זבא , פואד , 49 אבו זלטה , אחמד , 86 אבו חוסין , 87 , 38 אבו ( אל ) ח'יר — ראה סבלאן אבו ( אל ) חסן — ראה בהא אלדין אבו מוחמד אלחנבלי , 86 , 84 , 37 אבו מוחמד אלכוויכאני , , 84 , 37 85 אבו מלח , חסן , 63 אבו מלח , צאלח , 65 , 63 , 37 אבו ( אל ) סראיא ע'נאים בן מוח מד , 84 , 79 , 78 , 37 אבו עבדאללה ( 1 ) בעוספיה : 42-39 , 36-34 ( 2 ) במימאס : 86-84 , 37 אבו עוואד , הית'ם , 6 אבו ערביה , 47 , 38 אבו ערוס , 84 , 67 , 52 , 37 אבו פארס , נור אלדין , 42 , 5 אבו פארס , פארס יוסף , 42 אבו פייסל 87 , 38 , אבו צאלח , סלמאן , 90 אבו רביע , חמאד , 29 אבו רוכון , לביב , 29 אבו רוכון , סלמאן , 45 , 44 , 5 אבו רזק , סלמאן חיטיב , 49 אבו שאהין , אבו עלי חוסין , 89  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל