ביבליוגרפיה

עברית בלנק , חיים . הדרוזים . ירושלים : משרד ראש הממשלה / לשכת היועץ לעניינים ערביים , . 1958 בן צבי , יצחק . "חבל הדרוזים בישראל , " ארץ ישראל , ספר בי . תשי"ג . דנה , נסים . הדרוזים — עדה ומסורת . ירושלים : משרד הדתות המחלקה לענייני דרוזים , . 1974 דנה , נסים . הדרוזים . רמת גן : אוניברסיטת בר אילן , . 1998 זגייר , עלי . כפר ירכא וסביבתו , ג . 199 חדאד , מנעם . "מקודש לכל , עליה לרגל לקבר הצדיק של פקיעין , " טבע וארץ , מסי כז . 4 / החברה להגנת הטבע , תשמ"ה . חדאד , מנעם . פקיעין — אגדה , הווי ומסורת . תל אביב : עם עובד , . 1987 ינאי , אמנון . העדה הדרוזית מניעים מדיניים . חיפה : איילון אופסט , . 1972 יעקובוביץ , תמיר . "לקורות התיישבות הדרוזים בכרמל , " ירושלים וארץ ישראל , אריאל , ( 1990 ) 70-68 עמי . 211-187 יערי , אברהם . מסעות ארץ ישראל של עולים יהודים . תל אביב : מורן , . 1996 כהנר , גבריאל . חורבת גוב יוסף . ירושלים : אריאל , . 1995 מיכלסון , מנחם , יהודה סלומון ומשה מילנר . מקומות קדושים וקברי צדיקים בארץ ישראל . משרד הבטחון , . 1996 סאלח , שכיב . תולדות הדרוזים . רמת גן : משר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל