רשימת נקודות ציון של המקומות הקדושים לדרוזים בארץ־ישראל

דאלית אלכרמל מקאם אבו אברהים 15432335 — — סלע נס השריפה ( המוחרקה ) — נ . צ . 15852309 עוספיה מקאם אבו עבדאללה — נ . צ . 15572361 מערת סידנא אלערורי — נ . צ . 15662360 חורשת הארבעים — נ . צ . 15312403 חיפה מערת אליהו ( מקאם אלח'דר ) — נ . צ . 14652484 שפרעם כיפת קבר שיח' מוחמד אלענזי — נ . צ . 16622459 כיפת קבר שיח' אבו ערביה — נ . צ . 16582454 כיפת נבי שועיב — נ . צ . 16602457 מע'אר עץ נבי שועיב — נ . צ . 18872542 ראמה פינת נבי שועיב — נ . צ . 18472604 סאג'ור מקאם יוסף הצדיק — נ . צ . 18232604 אלמובארכה — נ . צ . 18222608 בית שיח' אבו אלשבל בעין עאת' — נ . צ . 18002583 חיטין מקאם נבי שועיב — נ . צ . 19252456 לביא קובת משאיח' אלחמא — נ . צ . 19032427 חוקוק מקאם נבי חבקוק — נ . צ . 19522551 עמיעד גוב יוסף הצדיק — נ . צ . 20062584 טבחה ( טבע'ה ) מרחץ נבי איוב — נ . צ . 20202532 מערת נבי איוב — נ . צ . 20202533 סלע נס הלחם והדגים — נ . צ . 20172532 מתלול צורים מזאר אלח'דר — נ . צ . 17722603  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל