מקאם סולטאן אברהים בן אדהם בבניאס. עץ אלון עתיק פורץ מתקרת המבנה