הערה: ניתן להגיע אל הקבר גם בשביל מדרגות העולה אליו משמורת הבניאס. המגיעים ברכב אל האתר ישאירו אותו בחניה שבצידה מבנה שרותים. מן החניה מוביל גרם מדרגות אל רחבת הכניסה לקבר. ברחבה זו שולחן גדול וספסלים לשימוש המבקרים. בצד הרחבה בריכת מים מרובעת, ברזיה לשתיה וחדר הנסמך אל הסלע ומשמש לזבח.