מקום מושב אליהו הנביא בן אריות, על הר חווארית' מזרחית לעין קיניה