מקאם קבר סת שעואנה בעין קיניה (המבנה הכיפתי במרכז התמונה)