כיפת קבר יוסף הצדיק בירכא

קבר יוסף הצדיק נמצא במרכז הכפר . התושבים מאמינים שבמקום קבור יוסף בן יעקב , ברם קברו של יוסף נמצא בשכם . לפי מסורת יהודית שראשיתה במאה ה 8 ו , זהו קברו של חושי הארכי , רעהו של דוד המלך . עולה הרגל היהודי איטלקי מ . ח . קאפוסטו סייר בארץ בשנת , 1734 ומספר : לשם באנו רק למטרה אחת , לבקר את קבורת חושי , מחנכו ויועצו של דוד המלך . נמצא בחדר קטן ומבודד ובו שני פתחים , זה לעומת זה , ובאמצע הגל של אותה קבורה . בשנת 742 ו ביקרו בירכא המקובל היהודי ר' חיים בן עטר ותלמידיו . התלמיד אברהם ישמעאל חי סנגויטי מתאר את הביקור בקבר חושי הארכי באגרת ששלח לאביו : הלכנו ... לכפר אחר הקרוי ארכה ושם קבור חושי הארכי עליו השלום . וקברו בתוך בית אחד ובתוך הבניין מצבה גבוהה והיא ממש מקום קבורת חושי ... ולפניו קבורים כל השמשים ומדליקים נר עליו . בשמתים קוברים אותם אצלו וקוברים אותם חוץ לבית שקבור בה הוא ... וישבנו על הקבר יום שישי ולמדנו עליו תורה , נביאים וכתובים . וישבנו שם כל יום שישי בהתבודדות גדולה , ולמדנו עניין עצותיו עם דוד , ולמדנו כל התהילים וסליחות בדמעות שליש על אורך הגלות ועל אף ה' אשר שולח בעיר קו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל