כיפת החרוב בגיוליס. בעבר גדל במקום עץ חרוב עבות שיוחסה לו קדושה, שכן "נבי שועיב אכל מפריו"