אחר מ־150 עצי אלון התבור ששרדו בחורשת העשרה, היא חורשת טל. הדרוזים מאמינים שבהורשה זו שהו בתקופה החורף שבעת החסידים שהיו בחברת סת שעואנה