אלמובארכה הצמודה לחדר התפילה במקאם השיח' רב החסד (אלשיח' אלפאדל) בכפר סמיע