מזאר אלח'דר במתלול צורים. הדרוזים מאמינים שאליהו הנביא שהה כאן בנדודיו