סלע נס הלחם והדגים בטבחה

ישו הנוצרי מקודש גם לדרוזים ומקום נס הלחם והדגים בטבחה משמש להם אתר עליה לרגל . בברית החדשה ( מתי יד , יד-כא ) מסופר על ישו שהאכיל בדרך נס חמשת אלפים איש בעזרת חמש כיכרות לחם ושני דגים . הסלע שעליו התרחש הנס נמצא במרכז האפסיס בכנסיה ולפניו פסיפס בו מתוארים סל כיכרות הלחם והדגים . הדרוזים נוהגים לפקוד את המקום .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל