מערת נבי איוב בטבחה

מצפון לתנור נבי איוב ( מצפון לכביש טבחה —כפר נחום ובסמוך לו ) נמצאת מערת נבי איוב . הדרוזים מאמינים כי איוב התגורר במערה זו בעת מחלתו , רחץ במעיין הקרוב , תנור נבי איוב , ונרפא . שיח' מוופק טריף מספר , שסבו פקד בעת חוליו מערה זו . ניתן להגיע למערה בשביל מסודר המוביל אליה מן הכביש , ובתחילתו סולם מתכת קצר . לאורך קירות המערה ערוכים ספסלים העשויים מגזעי עצים . במערה גדל עץ שיזף שענפיו יוצאים דרך פתחה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל