טבחה (טבע'ה)

בקוראן מסופר על איוב ; וזכור את עבדנו איוב בקוראו אל ריבונו ו השטן פגע בי בשחין רע ואסונות רבים . והוא נענה : רקע ברגליך ולפניך יופיע כיור רחצה עם משקה צונן , ואל תחטא בשפתיך . ואכן , מצאנוהו בעל סבלנות , עובד נאמן , ולכן החזרנו לו את בני משפחתו והכפלנו את מספרם כחסד מאתנו ובלקח לאנשי בינה ( פרק , 38 פסוק . ( 40-40 בבקעת טבחה נובעים מעיינות רבים , שאחד מהם הוא תנור איוב . המעיין נובע בקצה המזרחי של הבקעה , מעבר לחומה התוחמת את הכנסיה ממערב . המוסלמים והדרוזים מייחסים את ריפוי הצרעת של איוב לכך שרחץ במעיין זה והם ' מאמינים בסגולותיו הרפואיות . גם במקורות יהודיים נזכר איוב באזור הכנרת : "מעולי גולה היה וישראלי היה ומדרשו בטבריה" ( מדרש בר"ר מ , ג . ( הדרוזים באים למעיין כדי להרפא במימיו . שיח' מוופק טריף מספר , כי סבו , שיח' אמין טריף , נהג לבוא לכאן . זכור לו שכאשר שיח' אמין סבל מכאבי גב הוא בא למקום , מרח על גבו שכבת בוץ ממערת איוב הסמוכה , ירד לרחוץ בתנור נבי איוב ומצא מזור לחוליו . על המעיין בנויה בריכת הרמה עגולה מאבני בזלת . מדרגות בזלת ( חלקן חסרות ) מאפשרות לעלות לראש הבריכה ולרד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל