מקאם נבי חבקוק ליד חוקוק

בצד הצטלבות תעלת המוביל הארצי עם כביש צומת גולני —צומת נחל עמוד , נמצא קברו של הנביא חבקוק . זיהוי המקום מבוסס על מסורת יהודית , מוסלמית ודרוזית . המסורת הנוצרית מראה את קברו ביהודה , והפרסית — בפרס . הקבר נמצא ליד הכפר הערבי יאקוק ( היא חקוק המקראית , יהר יט , לד , ( ובימינו — קיבוץ חוקוק . דמיון השם לחבקוק הוא שגרם , כנראה , להתפתחות המסורת המראה כאן את קברו . המקום מוזכר לראשונה בשנת 1210 על ידי רבי שמואל בן שמשון : "מצאנו קבר חבקוק בכפר חקוק . " איזכורים נוספים מופיעים לרוב בכתבי עולי הרגל . בשנת 1473 מספר אלמוני איש קנדיא ( כרתים : ( " מטיבריא רחוק במו רו' מילין יש מצבה אחת גדולה מאבן אחת , כמו מגדל אחד קטן ... קרוב למצבה ההיא יש מעיין באר מים חיים , וחקוק על המצבה חבקוק הנביא . " חבקוק היה נביא ביהודה בימי המלכים יאשיהו ויהויקים במאה השביעית לפסה"נ . המקרא אינו מספר עליו דבר . לפי התלמוד , " שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו למשה ... בא חבקוק והעמידן על אחת ,  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל