חוקוק

כששופץ מבנה הקבר ב , 1984 החדר נבנה כך שיקיף את העץ הפורץ עם ענפיו מבעד לתקרה . העץ נשרף וניתן לראות רק את שרידי גזעו הגדול וחלק מענפיו . מחוץ לקבר גדלים שני עצי אלה ועץ חרוב גדולים . על הקבר שומר בהתנדבות יהודי הדואג לטיפוח המקום .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל