כיפת השיח'ים של אזור אלחמא, ממזרח לצומת גולני. זהו קברם של שני שיחיים קדושים מהמאה ה־ 11